De stilte fan Joachem

skriuwer: Mindert Wijnstra (www.mindertwijnstra.nl) yllustraasjes: Babs Wijnstra (www.babswijnstra.nl) Joachem kin ferskriklike goed tekenje. Hy tekenet alles wat syn eagen sjogge. Hy hat in hekel oan praten. Sterker noch: hy hat al in healjier net in[…]

Help… in hûn

skriuwster: Anny de Jong yllustraasjes: Monique Beijer (www.moniquebeijer.nl) Kasper en Lidewij krije nije buorlju. Kasper sit der wat oer yn. Wa wit wat foar nuvere buorman of buorfrou se no krije. Lokkich is de nije buorfrou[…]