It ear fan Sven

tekst: Hanneke de Jong (hanneke-de-jong.nl) yllustraasjes: Babs Wynstra (babswijnstra.nl) Sven hat in heit en in mem, fynt skoalle mar sa-sa en is gek op syn pake. Oant safier neat bys√Ľnders. Mar dochs fine de bern[…]